Програма по сектори

Водата на Хасково – нов водоизточник и трайно стратегическо решение

Водата на Хасково – нов водоизточник и трайно стратегическо решение

Проблем. Водата за питейни битови нужди е жизнено важен въпрос за хората в общината. Неговото решаване не търпи никакво отлагане. Наднорменото съдържание на уран я прави негодна за пиене, както и за някои други битови нужди. Също така е известно, че в района на Хасково, Димитровград и Харманли водата е силно манганизирана. За съжаление през годините е загубено ценно време за намиране на трайно решение и за стратегическо планиране в тази посока. Макар вече да има стартиран проект за нови кладенци, това е палиативно решение. Успоредно с временните решения трябва да се търси стратегическо решение, което да влезе в плановете за развитие на общината и тяхното актуализиране за периода след 2020 г. На дневен ред е и проблемът с водния цикъл и подновяването на ВиК структурата.

Решение. Необходими са сериозни усилия от страна на местната власт, планиране и преговори с държавните органи, както и сътрудничество със съседните области и общини, за да бъде набелязан открит водоизточник, който ще реши трайно проблема в общината. Такъв водоизточник би могъл да бъде язовир в Родопите. В случая обаче ще са необходими сериозни инвестиции. Необходими са бързи решения в това отношение, за да има пълна яснота преди изработването на новия план за общинско развитие и произтичащите от него стратегически решения, свързани с инвестиции за ново строителство и поетапно обновяване на съществуващите водопроводна мрежа в рамките на общината.
Очевидно този въпрос може да бъде решен само в добра координация с държавните органи, както и със сътрудничеството със съседните области и общини.
Ние поемаме този ангажимент. При това нашето намерение е изборът на новия водоизточник, осигуряването на инвестициите и стартирането на проектите да бъдат осъществени още в предстоящия мандат на местната власт.

Програма по сектори