Програма по сектори

Посоката на развитие – от кварталите към центъра, а не обратно

Посоката на развитие – от кварталите към центъра, а не обратно

Проблем. Кварталите на Хасково – Кенана, Болярово, Изгрев, Куба, Орфей, Бадема, Хисаря и Каменни са с остаряла и лоша инфраструктура, а част от нея, като например канализацията, какъвто е случаят с Болярово, изобщо липсва. Тяхното развитие е затормозено и поради липсата на подробни устройствени планове.
В повечето села към общината също липсва изградена канализация.

Решение. Още през първите три месеца на мандата ще направим пълен преглед на проблемите, свързани с инфраструктурата в кварталите – водоснабдяване, канализация, състояние на улиците, осветление, транспорт, телекомуниционна инфраструтура и др.
Инвестирането в канализация е важна предпоставка за изграждането на колектори и на пречиствателни съоръжения. Нашите усилия ще бъдат концентрирани върху тяхното развитие и модернизирането на кварталите на Хасково.
Наред с поетапното прокарване на канализация, ние ще положим усилия да доизградим уличната мрежа, както и ще осигурим нейната дългосрочна поддръжка посредством отдаването на концесии на малки специализирани фирми.

Програма по сектори