Програма по сектори

Отпушване на „тапите“ и натоварените кръстовища на Хасково

Отпушване на „тапите“ и натоварените кръстовища на Хасково

Проблем. През последните години поради редица недомислени решения уличните задръствания са един от сериозните проблеми, които тревожат хората в града. Затрудненията на движението в определени зони и на определени кръстовища има мултиплициращ ефект и на практика дава отражение върху цялостния трафик в града. Всичко това рефлектира върху хората, отнема от тяхното време, допринася за загуба на работни часове в предприятата и учрежденията.

Решение. Изготвяне на изцяло нова организационна схема на територията на града. За нейното приемане и пускане в действие е необходимо преразглеждането на териториите, предназначени за паркиране, както и забрана за паркиране по някои от натоварените градски улици.
Превръщането на определeни възлови улици в центъра в еднопосочни или двупосочни в зависимост от посоката на трафика и натовареността на близките кръстовища.
Ще инвестираме в интелигентна система за управление на светофарите и паркирането.
Ще въведем електрически автобуси, осигуряващи икономии и екологична среда.

Заедно с това ще изготвим инвестиционен план, който ще позволи с минимум средства да се отвори още един ринг на движение в центъра, което ще подобри пропускателните възможности на някои от най-натоварените кръстовища в града.
Дългосрочното решение е в изграждането на надземни паркинги, за което ще определим съответните парцели и ще проведем конкурс с подходящи условия за частни инвеститори.

Програма по сектори