Програма по сектори

Общият устройствен план – край на хаоса в планирането и строителството

Общият устройствен план – край на хаоса в планирането и строителството

Проблем. Хасково е единственият областен център в България без общ устройствен план. Неговата липса затруднява в най-голяма степен развитието на града и общината, води до хаос и неадекватни градоустройствени решения, а нерядко е и причина за корупционни практики.
Това е така, защото от общия устройствен план зависи планирането и осъществяването на всички текущи решения и проекти, отнасящи се до всички елементи на градоустройството – регулационните и застроителните планове, изграждането и поддържането на свързаността – транспорт, газификация, електроснабдяване, водоснабдяване, канализация, обособяването на индустриални, рекреационни и жилищни зони, опазване на културното наследство и природните дадености и др.
Причината за протакането през годините и липсата на такъв план се дължат на неразбирането от страна на ръководството на общината на важността на проблема. Въпросът за авторското право върху плана, както и другите особености на преговорния процес зависят единствено от политическата воля и способността на кмета и общинския съвет да доведат нещата до успешен финал.

Решение. Ние поемаме ангажимент още до края на годината да предоговорим съществуващото задание за ОУП. Успоредно с това ще придвижим бързо и някои от по-важните подробни устройствени планове, свързани с проблемните квартали на града, с рекреационните и индустриалните зони. Ще ги предложим за публично обсъждането още до края на първото полугодие на 2020 г.
Заедно с това поемаме ангажимент общият устройствен план да бъде представен пред гражданите на общината през септември идната година в навечерието на празника на града, а до края на годината той да бъде приет окончателно.
След утвърждаването на общия устройствен план, той ще бъде визуализиран в детайли и публично достъпен за всеки гражданин.

Програма по сектори