Програма по сектори

Икономиката на Хасково – продължение на част от силната икономическа ос „София – Пазарджик – Пловдив

Икономиката на Хасково – продължение на част от силната икономическа ос „София – Пазарджик – Пловдив

Икономиката на града и общината се развива, но не с темповете, които очакваме. С редица ангажименти, които поемаме в областта на градоустройството (общия градоустройствен план), както и в образованието, ние ще създадем възможности за нови инвестиции.
На първо място, с оглед на бъдещата англомерация Хасково-Димитровград ние ще приложим нов подход в оформянето на съвместна зона за планиране между двете общини. Ще предложим и цялостен план, който ще бъде гласуван на съвместно заседание на двата общински съвета. Бъдещето и на двете общини е поетапната интеграция на усилията в икономически, социален и културен план.

За нас е от изключително значение създаването на условия за развитие на бизнеса и по-специално на отраслите, в които общината специализира – преработваща промишленост, машиностроене и хранително-вкусова промишленост, строителство, селско стопанство , лека промишленост и лозаровинарство.
С оглед задържането на младите хора на територията на общината за нас ще поставим началото на развитието на IT сектора в местната икономика. В тази посока ние предвиждаме изграждането на технопарк в северната индустриална зона, StartUP бизнес клъстер, а така също и IT учебен център със съдействието на водещи фирми, университети и неправителствени организации.

Ще създадем местен бранд „Произведено в Хасково“, за чието използване ще могат да кандидатстват млади предприемачи и иновационни колективи от предприемачи.

Програма по сектори