Програма по сектори

Хасково – отворен град, отворена община, отворени пътища за развитие

Хасково – отворен град, отворена община, отворени пътища за развитие

Хасково е нашият град. Градът, с който се гордеем. Заради неговото хилядолетно минало и трайното културно и икономическо присъствие на картата на Следосвобожденска България. Гордеем се и заради нашите съграждани – умни и будни хора, които имат желанието и могат да допринесат с труд и идеи за просперитета на града и общината.
За нас, за Демократична България, поредните избори за местна власт не са просто състезание на политически партии и организации. Те са преди всичко възможност да набележим и степенуваме по важност както стратегическите решения, така и текущите проблеми на общината. Днес животът е динамичен и изисква от нас бързина и оперативност по належащите проблеми, а така също визия за трайното решение на онези въпроси, които ще определят облика на Хасково за десетилетия напред. Днешният дебат и предстоящият избор на нов състав на местната власт са възможност да бъдат очертани перспективите за развитие на общината в навечерието на третото десетилетие на 21. век.
Нямаме много време за това. Публична тайна е, че статистиката в демографската характеристика на общината сочи трайно намаление на населението през последните три десетилетия. Само за миналата 2019 година, например общината са напуснали 1187 нейни жители, като за града числото е над 800.
Ето защо за нас успехът на едно управление, на един успешен мандат на местната власт може да бъде измерен съвсем конкретно – с трайното прекъсване на тенденцията на обезлюдяване на района. И най-вече с увеличаване на броя на младите хората, които избират да останат в родния край, да създават семейства тук, да успяват и да просперират в своите лични стремежи и планове.

Бъдещето е близо и ние трябва да сме готови

Ние сме убедени, че през идното десетилетие общината и регионът имат огромен потенциал за развитие. Той е свързан преди всичко с благоприятния климат, с будния дух на жителите на общината, с природните дадености и географското положение на града, пресечна точка на три паневропейски коридора.
Предстоящият мандат на местната власт съвпада с началото на третото десетилетие на 21. век, с новия седемгодишен период на европейските структурни и инвестиционни фондове, както и в крайна сметка с новата визия за развитие на ЕС и на страната. Част от всичко това ще бъдат и някои национални проекта, които имат пряко отношение към развитието на Южен централен район, община Хасково и областта като цяло. Най-важните от тях са:

 • Продължаване на жп линията от село Подкова и осъществяването на връзката на Димитровград и Хасково с гръцкото пристанище Александропулис;
 • Пускането на трафик на тежкотоварни автомобили до Гърция, а по-късно изграждането на скоростен път от Стара Загора до Маказа след осъществяването на проекта за тунел под Стара планина в района на Габрово;
 • Поставянето на началото и оформянето на 150-хилядната англомерация Хасково-Димитровград.
  Ние сме убедени, че своят дял в тези инициативи трябва да има и община Хасково.
  Още през този мандат е необходимо да бъдат заложени някой важни проекта, посредством които градът и общината ще имат готовност да се възползват от предимствата, които ще даде осъществяването на тези национални проекти.
  От особена важност в случая са:
 • Реконструкцията и разширяването на ж.п. гарата в Хасково с възможности да приема и обработва товари;
 • Разработването и осъществяването на инвестиционен проект за карго летище на територията на село Узунджово, както и свързването му с основните пътни и железопътни артерии;
 • Максималното използване на предимствата от включеността на община Хасково в Тракийската икономическа зона на Южния централен район;
 • Съвместната работа с Димитровградската община за поетапното сближаване на двата града и оформянето на англомерация между тях.

Програма по сектори