Кандидат за общински съветник

Марияна Янкова Митева

Преференция №105.
66

Биография

    • бакалавър „МИО и приложна лингвистика – АЕ +ФЕ“; магистър „Публични финанси“

Документи

Няма публикации.