Избран за общински съветник

Красен Петков Ангелов

Преференция №111.
66

Биография

бизнесмен