Кандидат за общински съветник

Йоана Емилова Гачева

Преференция №118.
66

Биография

    • Учител по специални предмети. Ще работя за издигане на привлекателността на професионалното образование и участие на бизнеса като партньор във въвеждането на един компетентностен подход, който ще учи младите хора чрез професията, която ще усвоят да познават и да правят един по –красив живот

Документи

Няма публикации.