Избран за общински съветник

Диян Янков Янев

66

Биография

Аз работя за нашите деца”

Образованието в община Хасково трябва да бъде приоритет не само на думи, но и на дела. То има нужда от застъпници в Общинския съвет. Мечтая децата ни да имат бъдеще в нашия град.

ОСНОВНИ ПРИОРИТЕТИ В МОЯТА ПРОГРАМА:

-подобряване на материалната база във всички общински училища, включително и в тези в селата;

-създаване на оптимални условия за спорт и качествено образование в общинските училища;

-съдействие за осъществяване на здрава връзка между бизнеса и професионалното образование;

-активно включване на Община Хасково в определянето на профилите и професиите в държавния план-прием, съответстващи на нуждите на пазара на труда;

 

 

Документи

Няма публикации.