Избран за общински съветник

Антони Стефанов Пашов

Преференция №101.
66

Биография

инженер -предприемач